• Porcelænshaven 1, 1. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

CBS Center for Civilsamfundsstudier inviterer kommuner og virksomheder, der ansætter udsatte, til konference i Kolding onsdag den 11. april 2018:

Socialt & Økonomisk
Kommunale rammer om virksomheder der ansætter udsatte

Dagens program:

09:30   Ankomst & registrering

10:00   Velkomst ved borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune

10:15   ”Et sorgfrit Udkomme og timelig Velvære”: Forskning om dansk socialøkonomi.

Oplæg ved professor Anker Brink Lund, CBS Center for Civilsamfundsstudier

11:00   Første panel: Fungerer de kommunale beskæftigelsesafdelinger optimalt?

12:00   Frokost & refleksion

13:00   Andet panel: Mangler der helhedsforståelse i indkøbsafdelingerne?

14:00   Networking & kaffe

14:30:  Tredje panel: Er socialøkonomisk virksomhed konkurrenceforvridende?

15:30: Afrunding ved direktør Gurli Martinussen, TrygFonden

15:45   Snak & snacks

17:00   Tak for i dag

 

Konferencen afholdes på IBC Innovationsfabrikken, International Business College, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. De særligt indbudte deltagere omfatter repræsentanter fra kommunale beskæftigelsesafdelinger, erhvervsafdelinger og indkøbsafdelinger samt repræsentanter fra socialt ansvarlige virksomheder, der ansætter udsatte.

Deltagelse i konferencen er gratis for repræsentanter fra kommuner og virksomheder, der ansætter udsatte. Men da der er begrænset plads, er tilmelding nødvendig: Send en e-mail med navn, virksomhed, kommune og adresse til kp.dbp@cbs.dk

Om CBS Center for Civilsamfundsstudier

Dansk samfundsvidenskab har meget at byde på, når det gælder studier vedrørende stat og marked, men ikke nær så meget når det drejer sig om civilsamfundet, hvor massemedier, fonde, foreninger og andre selvejende institutioner spiller toneangivende roller. Denne mangel på forskningsbaseret viden vil CBS Center for Civilsamfundsstudier (CfC) forsøge at råde bod på.

CfC blev oprettet i marts 2013, finansieres af interne og eksterne bidragydere, med Realdania, TrygFonden og Tuborgfondet som hovedsponsorer. Målet er at skabe originale bidrag til den sparsomme danske civilsamfundsforskning. Vores analyser sætter i særlig grad fokus på almennyttige fonde, socialøkonomisk virksomhed og social innovation. I analysearbejdet inddrages en bred vifte af interessenter tilknyttet fonde, foreninger, kommuner og socialøkonomiske virksomheder.

Bidrag fra de forskere, der konstituerer kernegruppen ved CBS Center for Civilsamfundsstudier, bliver løbende suppleret med input fra førende forskere fra ind- og udland, bl.a. fra Finland, Norge, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungarn og USA. Forskningsresultaterne formidles gennem mødeaktiviteter, fagfællebedømte publikationer samt journalistisk formidling via presse, radio og tv.

I sommeren 2017 var CfC desuden vært for den internationale ERNOP-konference: European Research Network of Philanthropy.

RSS Altinget

Seneste nyt fra centeret

Konference – Socialt & Økonomisk

CBS Center for Civilsamfundsstudier inviterer kommuner og virksomheder, der ansætter udsatte, til konference i Kolding onsdag den 11. april 2018:

Læs nyhed

Brigitte Alfer – The dilemma: Donor-supported journalism and credibility

Brigitte Alfter deltog i årets ERNOP pre-konference om Europæiske fondes impact, med posteren ’The dilemma: Donor-supported journalism and credibility’. Non-profit

Læs nyhed

Fonde i Belgien

Ugens poster er det første forsøg på en samlet opgørelse af fonde i Belgien. I Belgien er der stor vækst

Læs nyhed