• Porcelænshaven 1, 1. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Om CBS Center for Civilsamfundsstudier

Dansk samfundsvidenskab har meget at byde på, når det gælder studier vedrørende stat og marked, men ikke nær så meget når det drejer sig om civilsamfundet, hvor massemedier, fonde, foreninger og andre selvejende institutioner spiller toneangivende roller. Denne mangel på forskningsbaseret viden vil CBS Center for Civilsamfundsstudier (CfC) forsøge at råde bod på.

CfC blev oprettet i marts 2013, finansieres af interne og eksterne bidragydere, med Realdania, TrygFonden og Tuborgfondet som hovedsponsorer. Målet er at skabe originale bidrag til den sparsomme danske civilsamfundsforskning. Vores analyser sætter i særlig grad fokus på almennyttige fonde, socialøkonomisk virksomhed og social innovation. I analysearbejdet inddrages en bred vifte af interessenter tilknyttet fonde, foreninger, kommuner og socialøkonomiske virksomheder.

Bidrag fra de forskere, der konstituerer kernegruppen ved CBS Center for Civilsamfundsstudier, bliver løbende suppleret med input fra førende forskere fra ind- og udland, bl.a. fra Finland, Norge, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungarn og USA. Forskningsresultaterne formidles gennem mødeaktiviteter, fagfællebedømte publikationer samt journalistisk formidling via presse, radio og tv.

I sommeren 2017 var CfC desuden vært for den internationale ERNOP-konference: European Research Network of Philanthropy.

RSS Altinget

Seneste nyt fra centeret

Brigitte Alfer – The dilemma: Donor-supported journalism and credibility

november 21, 2017

Brigitte Alfter deltog i årets ERNOP pre-konference om Europæiske fondes impact, med posteren ’The dilemma: Donor-supported journalism and credibility’. Non-profit

Læs nyhed

Fonde i Belgien

oktober 3, 2017

Ugens poster er det første forsøg på en samlet opgørelse af fonde i Belgien. I Belgien er der stor vækst

Læs nyhed

Fonde i Ungarn

september 28, 2017

Denne uges poster sætter fokus på Ungarn, hvor fonde spiller en helt særlig rolle i samfundet. Stort set alle institutioner,

Læs nyhed