• Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

To nye forskningsrapporter om dansk socialøkonomi

Med økonomisk støtte fra TrygFonden har CBS Center for Civilsamfundsstudier gennemført et omfattende forskningsprojekt vedrørende dansk socialøkonomi historisk og aktuelt.

For det første kortlægges den traditionsrige socialøkonomi, der i Danmark vandt fodfæste fra midten af 1800-tallet organiseret som andelsforeninger, erhvervsdrivende fonde og andre hjælp-til-selvhjælp initiativer.

For det andet sammenlignes værdiskabelse ved virksomheder, der tager et større socialt ansvar end de umiddelbart er forpligtede til, med sociale og økonomiske bidrag fra ordinære virksomheder.

For det tredje er der gennemført fire parallelle spørgeskemaundersøgelser, hvor repræsentanter for kommuner og virksomheder, der ansætter udsatte, har vurderet deres nuværende samspil i relation til beskæftigelse, indkøb og erhvervsfremme.

 

En kortfattet rapport, der især adresserer det tredje punkt, kan læses her
En mere omfattende baggrundsrapport kan downloades her

Separate kapitler og bilag fra rapporten kan downloades herunder:

Kapitel 1: Virksomheder med sociale og økonomiske formål
Kapitel 2: Den traditionsrige socialøkonomi i Danmark
Kapitel 3: Den nuværende socialøkonomi i Danmark
Kapitel 4: Aktuelle vilkår for arbejdsintegrerende socialøkonomi
Bilag A: Det ”sociale” og arbejdets værd(ier) i sociale virksomheder
Bilag B: Matching-analyser af arbejdsmarkedstilknytning
Bilag C: Spørgeskemaundersøgelser om kommunale rammevilkår for socialøkonomi
Bilag D - Referat fra konferencen SOCIALT OG ØKONOMISK

RSS Altinget

  • Ny vidensfest skal booste og fejre civilsamfundet maj 17, 2018
    FEJRING: En ny vidensfest skal samle civilsamfundet og inspirere til vidensdeling på tværs af sektorer. Altinget og kommunikationsbureauet Sivil står bag Civilsamfundets Fællesdag, der finder sted til oktober. Ambitionen er en endnu større vidensfest næste år. 
  • Civilt overblik: Køkkenkunst for millioner og andre civile forkælelser maj 14, 2018
    UGEREVY: Mens Aarhus gør klar til at indhylle resten af Danmark i duften af civil køkkenkunst, går LMS i gang med en større hovedrengøring. Og Frivilligrådets formand kræver et stop for bureaukrati.

Om Center for Civilsamfundsstudier

Dansk samfundsvidenskab har meget at byde på, når det gælder studier vedrørende stat og marked, men ikke nær så meget når det drejer sig om civilsamfundet, hvor massemedier, fonde, foreninger og andre selvejende institutioner spiller toneangivende roller. Denne mangel på forskningsbaseret viden vil CBS Center for Civilsamfundsstudier (CfC) forsøge at råde bod på.

CfC blev oprettet i marts 2013, finansieres af interne og eksterne bidragydere, med Realdania, TrygFonden og Tuborgfondet som hovedsponsorer. Målet er at skabe originale bidrag til de sparsomme danske civilsamfundsstudier. Vore analyser sætter i særlig grad fokus på gensidig værdiskabelse, strategisk filantropi og socialt entreprenørskab.

De seniorforskere og Ph.D. stipendiater, der konstituerer kernegruppen ved CfC, vil blive suppleret med førende forskere fra ind- og udland. Desuden inddrager CfC en bred vifte af civile interessenter. Forskningsresultaterne formidles gennem mødeaktiviteter, fagfællesbedømte publikationer i internationale tidsskrifter samt journalistisk formidling via presse, radio og tv.

Seneste nyt fra centeret

Referat med fotos fra konferencen “SOCIALT & ØKONOMISK?”

Onsdag d. 11. april afholdt CBS Center for Civilsamfundsstudier i samarbejde med Trygfonden konferencen "SOCIALT & ØKONOMISK?" omhandlende kommunale rammevilkår

Læs nyhed

Brigitte Alfer – The dilemma: Donor-supported journalism and credibility

Brigitte Alfter deltog i årets ERNOP pre-konference om Europæiske fondes impact, med posteren ’The dilemma: Donor-supported journalism and credibility’. Non-profit

Læs nyhed

Fonde i Belgien

Ugens poster er det første forsøg på en samlet opgørelse af fonde i Belgien. I Belgien er der stor vækst

Læs nyhed