• Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

To nye forskningsrapporter om dansk socialøkonomi

Med økonomisk støtte fra TrygFonden har CBS Center for Civilsamfundsstudier gennemført et omfattende forskningsprojekt vedrørende dansk socialøkonomi historisk og aktuelt.

For det første kortlægges den traditionsrige socialøkonomi, der i Danmark vandt fodfæste fra midten af 1800-tallet organiseret som andelsforeninger, erhvervsdrivende fonde og andre hjælp-til-selvhjælp initiativer.

For det andet sammenlignes værdiskabelse ved virksomheder, der tager et større socialt ansvar end de umiddelbart er forpligtede til, med sociale og økonomiske bidrag fra ordinære virksomheder.

For det tredje er der gennemført fire parallelle spørgeskemaundersøgelser, hvor repræsentanter for kommuner og virksomheder, der ansætter udsatte, har vurderet deres nuværende samspil i relation til beskæftigelse, indkøb og erhvervsfremme.

 

En kortfattet rapport, der især adresserer det tredje punkt, kan læses her
En mere omfattende baggrundsrapport kan downloades her

Separate kapitler og bilag fra rapporten kan downloades herunder:

Kapitel 1: Virksomheder med sociale og økonomiske formål
Kapitel 2: Den traditionsrige socialøkonomi i Danmark
Kapitel 3: Den nuværende socialøkonomi i Danmark
Kapitel 4: Aktuelle vilkår for arbejdsintegrerende socialøkonomi
Bilag A: Det ”sociale” og arbejdets værd(ier) i sociale virksomheder
Bilag B: Matching-analyser af arbejdsmarkedstilknytning
Bilag C: Spørgeskemaundersøgelser om kommunale rammevilkår for socialøkonomi
Bilag D - Referat fra konferencen SOCIALT OG ØKONOMISK

RSS Altinget

Om Center for Civilsamfundsstudier

Dansk samfundsvidenskab har meget at byde på, når det gælder studier vedrørende stat og marked, men ikke nær så meget når det drejer sig om ”den tredje sektor”, hvor foreninger, fonde og andre selvejende organisationer spiller toneangivende roller. Denne mangel på forskningsbaseret viden vil CBS Center for Civilsamfundsstudier (CfC) forsøge at råde bod på.

CfC blev oprettet i marts 2013, finansieret af interne og eksterne bidragydere, med Realdania, TrygFonden og Tuborgfondet som hovedsponsorer. Målet er at skabe originale bidrag til de sparsomme danske civilsamfundsstudier. Vore analyser sætter i særlig grad fokus på socialøkonomisk virksomhed, interessevaretagelse samt ledelsesmæssige udfordringer for selvejende organisationer.

De CBS-forskere, der konstituerer kernegruppen ved CfC, indgå i partnerskaber med teoretikere og praktikere fra ind- og udland, der bl.a. tilbydes gæsteforsker-tilknytning for længere eller kortere perioder. Desuden opdaterer forskerne løbende ”Civilsamfundets ABC”, der kan konsulteres gratis her på hjemmesiden under fanen ”ABC”.

Seneste nyt fra centeret

Civilsamfundsstudier ved Folkemødet 2018

CBS Center for Civilsamfundsstudier var til stede ved årets Folkemøde i Allinge. Blandt andet for at fortælle om den aktuelle

Læs nyhed

Referat med fotos fra konferencen “SOCIALT & ØKONOMISK?”

Onsdag d. 11. april afholdt CBS Center for Civilsamfundsstudier i samarbejde med Trygfonden konferencen "SOCIALT & ØKONOMISK?" omhandlende kommunale rammevilkår

Læs nyhed

Brigitte Alfer – The dilemma: Donor-supported journalism and credibility

Brigitte Alfter deltog i årets ERNOP pre-konference om Europæiske fondes impact, med posteren ’The dilemma: Donor-supported journalism and credibility’. Non-profit

Læs nyhed