A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond […]

Aage V. Jensen Naturfond

Aage V. Jensen Naturfond – (stiftet 2007) er […]

Aalborg Stifttidendes Fond

Aalborg Stiftstidendes fond – (stiftet 1967) er eneejer […]

Aarhus Stiftstidendes Fond

Aarhus Stiftstidendes Fond – (stiftet 1972) var frem […]

Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitets Forskningsfond – (stiftet 1944) er en […]

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Aase og Ejnar Danielsens Fond – (stiftet 1975) […]

Allerfonden

Allerfonden (stiftet 1981) ejer hovedparten af den stemmeberettigede […]

Almennytte

Almennytte er den centrale begrundelse for, at staten […]

Almisse

Almisse (gr. medlidenhed, barmhjertighed) – se: Gavegivning.

Almue

Almue (ty.al + bunke) henviser dels til befolkningen […]

Altruisme

Altruisme (dannet i 1830 af sociologen August Comte […]

Amatør

Amatør (lat. en der elsker) kan både betegne […]

Andelsboligforeninger

Andelsboligforeninger er organisationer i gråzonen mellem marked og […]

Anerkendelse

Anerkendelse (ty. bekræfte som sandt, rigtigt, gyldigt, berettiget […]

Anonym

Anonym  (lat. uden + navn) – se: Åbenhed.

Ansvar

Ansvar (eng. answer og ty. Antwort) betyder egentlig […]

Apati

Apati (gr. uden + følelse) er udtryk for […]

Arbejdsløshedskasser

Arbejdsløshedskasser er foreninger af personer, der har sluttet […]

Arealudnyttelse

Arealudnyttelse er et centralt tema i den løbende […]

Arkitekt

Arkitekt (gr. over + håndværker) – se: Bygmester.

Armslængde

Armslængde (eng. uden for rækkevidde) blev som begreb […]

Arvinger

Arvinger kan være et problem for de meget […]

Association

Association (lat. sammen + knytte) – se: Forening.

Autencitet

Autenticitet (gr. tilforladelighed) – se: Hykleri & Ærlighed

Autonomi

Autonomi (gr. selv + styre) forveksles let med […]

Autoritet

En anti-autoritær indstilling regnes af mange for en […]