Begreb

Begreb (ty. forestilling) er en forudsætning for at […]

Bertelmann Stiftung

Bertelsmann Stiftung (grl. 1977) ejer 77,6 procent af […]

Bikubenfonden

Bikubenfonden drev tidligere Sparekassen Bikuben, der i 1995 […]

Bill and Melinda Gates Foundation

Bill and Melinda Gates Foundation (stiftet 1994), er […]

Bitten og Mads Clausens Fond

Bitten og Mads Clausens Fond (stiftet 1971) er […]

Bladfond, Den Fynske

Bladfond, Den Fynske (stiftet 1970) er oprettet af […]

Boligorganisationer

Boligorganisationer – tidligere betegnet almennyttige (senere bare almene) […]

Borger

Borger blev oprindeligt benyttet relativt snævert som betegnelse […]

Borgerdyd

Borgerdyd – se: Dyd, Karakter, Realisme, Værdi & […]

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse kan i forbindelse med almennyttig virksomhed ses […]

Broderskab

Broderskab (sidste led i en politisk triade knyttet […]

Bureaukrati

Bureaukrati (fr. kontor + herredømme) er som begreb […]

Bygmester

Bygmester er betegnelsen på den, der tager ansvaret […]