Carlsbergfondet

Carlsbergfondet (stiftet 1876) skal ifølge fundatsen eje mere […]

Carnegie Foundation

Carnegie Foundation (grl. 1905) er mest kendt for […]

Celantrophy

Celantrophy er en neologisme, der sammenknytter celebrity + […]

Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund, […]

Civil

Civil (lat. borgerlig) er historisk set en forskelsbetegnelse […]

Civilsamfund

Civilsamfund kan som begreb føres tilbage til det […]

Claus Sørensens Fond

Claus Sørensens Fond ejer virksomheden Claus Sørensen A/S, […]

Cowifonden

Cowifonden (stiftet 1973) ejer konsulentkoncernen COWI. Ud over […]

CSR

CSR (eng. Corporate Social Responsibility: virksomheders sociale ansvarlighed) […]