Dagsorden

Dagsorden – betegner en rækkefølge, hvori noget skal […]

Debat

Debat – (fr. meningsudveksling om et emne; drøftelse; […]

Definition

Definition – (lat. af + grænse) er en […]

Demokrati

Demokrati – kommer af det græske ord for […]

Demonstration

Demonstration – (lat. vække + opsigt) bruges primært […]

Dialog

Dialog – (gr. mellem + fornuft) er et […]

Dilletant

Dilettant –  (lat. delectare: at glæde sig, at […]

Disciplinering

Disciplinering – (lat. at lære sig noget, som […]

Diskurs

Diskurs – (lat. fra hinanden + løb) betegner […]

Dispensation

Dispensation – se: Fond

Donation

Donation – se: Gavegivning

Doxa

Doxa – (gr. mening, opfattelse, forventning) er beslægtet […]

Dualisme

Dualisme – se: Pluralisme

Dyd

Dyd – (oldn. det man duer til) er […]