Effektivitet

Effektivitet – har rod i det latinske ord […]

Egennytte

Egennytte – se: Almennytte og Altrusime

Ejerskab

Ejerskab – deler betydninger med både ’egenskab’ og […]

Ekspert

Ekspert – (lat.  erfaren) betegner en sagkyndig inden […]

Elite

Elite – (lat. udvalgte) er kommet til dansk […]

Embede

Embede – (oldnord. håndværk + tjener) betegner en […]

Empati

Empati – (gr. ind + følelse) er kommet […]

Empowerment

Empowerment – se: Borgerinddragelse & Magtudøvelse

Engagement

Engagement – (fr. pant + sættelse) er udtryk […]

Entreprenør

Entreprenør – (fr. en der bringer noget til […]

Entusiasme

Entusiasme – (gr. at have en gud i […]

Etatisme

Etatisme – se: Konservatisme og Socialisme

Etos

Etos – (gr. sædelighed), det vil sige de […]

Evaluering

Evaluering – se: Bureaukrati & Kontrol