Familie

Familie – og slægt spiller en central rolle […]

Fanatiker

Fanatiker – (lat. en som tilhører et tempel) […]

Farisæer

Farisæer – (hebr. den  skriftkyndige) er gledet fra […]

Fideikommis

Fideikommis – se: Fond

Fidelity Charitable Gift Fund

Fidelity Charitable Gift Fund – (grl. 1991) er […]

Fiktion

Fiktion – (fra lat. fingere: at danne, forme, […]

Filantro-kapitalisme

Filantro-kapitalisme – se: Philantro-Capitalism.

Filantropi

Filantropi – er på nutidsdansk et forholdsvis sjældent […]

Folk

Folk – se: Borger & Populisme

Folkebevægelser

Folkebevægelser – (sv. Folk-rörelse) vandt indpas som begreb […]

Folkestyre

Folkestyre – se: Demokrati

Folketrygfondet

Folketrygfondet – (også kaldet oljefondet) blev grundlagt i […]

Fond

Fond – som begreb kan føres tilbage til […]

Forbruger

Forbruger – er en social rolle knyttet til […]

Ford Foundation

Ford Foundation – (opr.1935) er den næststørste US-amerikanske […]

Forening

Forening – betyder fællesskab og betegner et juridisk […]

Forfængelighed

Forfængelighed  – se: Dyd, Norm, & Kapital

Forhandlingsøkonomi

Forhandlingsøkonomi – se: Demokrati

Formynder

Formynder – (ty. bestyrer) betegner personer og institutioner, […]

Forskning

Forskning – (ty. forschen; beslægtet med lat. poscere: […]

Forsorg

Forsorg – (ty. omsorg for andre) var oprindelig […]

Frederiksberg Boligfond

Frederiksberg Boligfond – blev stiftet i 1930 for […]

Frihed

Frihed – (første led i en politisk triade […]

Frivillighed

Frivillighed – er det mest anvendte begreb og […]

Fundamentalisme

Fundamentalisme – se: Radikalisme

Fundats

Fundats – se: Fond

Fællesskab

Fællesskab – (no. fæ + lægge, som oprindeligt […]

Færchfonden

Færchfonden – er en af Danmarks tre store […]