Gavegivning

Gavegivning – betegner, at der ydes noget frivilligt […]

Gennemsigtighed

Gennemsigtighed – se: Åbenhed.

Gensidighed

Gensidighed – kan betragtes som en kerneværdi i […]

George Soros and Open Society Foundations

George Soros and Open Society Foundations – (grl. […]

Global

Global – se: Lokal

Global Philantropic Circle

Global Philantropic Circle – en verdensomspændende organisation, der […]

Godgørenhed

Godgørenhed – er det danske ord for det […]

Google.org

Google.org (grl. 2004) er den filantropiske afdeling af […]

Gratis

Gratis – (lat. til tak) betegner, at noget […]

Græsrodsorganisationer

Græsrodsorganisationer  – den overførte betydning af græsrod er […]