Habilitet

Habilitet –Se Nepotisme

Handling

Handling – giver forvandling, lød et slagord i […]

Hattedamer

Hattedamer – er en nedsættende betegnelse for udøvere […]

Hegemoni

Hegemoni – (gr. det, der viser vej) kan […]

Helsefonden

Helsefonden – (grl. 1973) hed oprindeligt Sygekassernes Helsefond, da de […]

Hemmeligholdelse

Hemmeligholdelse – se: Offentlighed & Åbenhed

Herning Folkeblads Fond

Herning Folkeblads Fond – også kaldet HF Fonden […]

Herremand

Herremand – den gamle nordiske betegnelse for en […]

Hjælp

Hjælp – se: Gavegivning, Godgørenhed, Gensidighed & Gratis

Humanisme

Humanisme – (lat. menneske + holdning) er en […]

Humanitær

Humanitær – stammer – til forskel fra humanisme […]

Hykleri

Hykleri – bruges i hverdagssproget nedsættende om handlinger, […]

Hånd, den døde

Hånd, den døde – I slutningen af 1700-tallet […]

Håndværk

Håndværk – henviser til det, der frembringes med […]

Hæder

Hæder – (oldno. strålende fremtoning) – se: Ære

Høring

 Høring – (eng. debatmøde) – se: Debat & […]