Idealisme

Idealisme – (lat. ideal + holdning) er betegnelsen […]

Identitet

Identitet – (lat. den samme) bruges ofte synonymt […]

Ideologi

Ideologi – er dannet af den franske filosof […]

IKEA

IKEA – se: Stichting INGKA

Ildsjæl

Ildsjæl – se: Entusiasme.

Image

Image – er kommet til dansk via engelsk […]

Information

Information – (lat. form + givet) forbindes gerne […]

Initiativ

Initiativ – (lat. begyndelse) vil sige at starte […]

Innovation

Innovation – (lat. forny) er blevet et mantra. […]

Integritet

Integritet – (lat. u + beskadiget) knytter sig […]

Intellektuel

Intellektuel – (fr. åndsarbejder) – se: Smagsdommer

Interesse

Interesse – betyder, direkte oversat fra latin, et […]

Interesseorganisation

Interesseorganisation – Se: Forening.