Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden – (stiftet 1945) ejer blandt andet […]

Lav

Lav – ofte stavet laug – kan føres […]

Lederskab

Lederskab – er et centralt tema i debatten […]

Legalitet

Legalitet – se: Legitimitet, Pligt, Quorum & Ret

Legitimitet

Legitimitet – drejer sig i snæver forstand om […]

Lego Fonden

LEGO Fonden – (stiftet 1986) er den næststørste […]

Liberalisme

Liberalisme – er en ideologi, der lægger stor […]

Lighed

Lighed – er første led i en triade […]

Liv, det gode

Liv, det gode – har været genstand for […]

Livskvalitet

Livskvalitet – se: Liv, det gode

Logik

Logik – kan føres tilbage til det græske […]

Lokal

Lokal – (lat. sted) sættes ofte i modsætning […]

Luftkastel

Luftkastel – se: Projekt

Lukkethed

Lukkethed – se: Åbenhed

Lykke

Lykke – betyder i oldnordisk sprogbrug, at noget […]

Lægfolk

Lægfolk – har samme grundbetydning som uindviede og […]