Magtudøvelse

Magtudøvelse – verbet ’at magte’ har rødder til […]

Mandat

Mandat – har ligesom management og manipulation rødder […]

Manipulation

Manipulation – (lat. hånd + behandle) bruges i […]

Margot og Thorvald Dreyers Fond

Margot og Thorvald Dreyers Fond – (stiftet 1976) […]

Marked

Marked – er et sted, hvor varer sælges […]

Mary Fonden

Mary Fonden – (grl. 2004) er i udgangspunktet […]

Masse

Masse – (gr. klump dej) henviser til noget, […]

Medie

Medie – (lat. middel) henviser til et mellemværende […]

Medmenneske

Medmenneske – er den position, individet indtager i […]

Mellemmand

Mellemmand – se: Repræsentation

Mellemværende

Mellemværende – se Interesse & Journalisme

Menig

Mening – har ligesom ’viden’ rod i ord, […]

Menighed

Menighed – henviser til det fælles, det almindelige, […]

Meningsdannelse

Meningsdannelse – se: Mening, Offentlighed & Smagsdommer

Middel

Middel – se: Medie

Misantropi

Misantropi – kan forstås som det diametralt modsatte […]

Mission

Mission – (lat. udsendelse) kan bruges ganske neutralt, […]

Mistillid

Mistillid – se: Tillid

Misundelse

Misundelse – har antagelig forbindelse til en gammel […]

Modstand

Modstand – drejer sig om at hindre, at […]

Monisme

Monisme – se: Pluralisme

Monopol

Monopol – (gr. enehandel) kan ses som en […]

Monument

Monument – (lat. påmindelse) er beslægtet med verbet […]

Moral

Moral – (lat. sæder og skikke) vedrører opfattelser […]

Museumsfonden af 7. December 1966

Museumsfonden af 7. December 1966 – ejer 60 […]

Myndighed

Myndighed – Det germanske Mund betyder beskyttelse. M […]

Mål

Mål – se: Mission & Vision

Mæcen

Mæcen – henviser til Cilnius Mæcenas, der støttede […]