Nation

Nation – se: Lokal & Stat

National Fund

National Fund – (grl. 1928) er en almennyttig, […]

Nepotisme

Nepotisme – (lat. nevø-forfordeling) indebærer magtudøvelse, hvor man […]

Netværk

Netværk – bruges i et utal af sammenhænge, […]

NGO

NGO – (eng. ikke-statslig organisation) er blevet en […]

Non-profit

Non-profit – (eng. uden fortjeneste) er ikke det […]

Nordea Fonden

Nordea-fonden – (grl. 1989) voksede ud af en […]

Norm

Norm – har som begreb rødder i det […]

Normal

Normal – se Norm

Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden – (oprettet i 1989) er […]

Nytte

Nytte – er beslægtet med verbet ’at nyde’. […]

Næstekærlighed

Næstekærlighed – se: Altruisme, Medmenneske, Omsorg, Religion & […]