Parlamentere

Parlamentere – (lat. at tale) er grundlaget for […]

Partnerskab

Partnerskab – (lat. deling) er en form for […]

Patriark

Patriark – (gr. faderlig + hersker) betegner en […]

Patron

Patron – var i antikkens Rom betegnelsen for […]

Penge

Penge – er det primære medium – også […]

Permutation

Permutation – (lat. ændring af vedtægt) er besværlig […]

Person

Person – stammer fra et etruskisk ord for […]

Perspektiv

Perspektiv – (lat. gennem + se) kan være […]

Philantro-Capitalism

Philantro-Capitalism – er af Bishop & Green defineret […]

Planlægning

Planlægning – har en lang historie, planlæggere en […]

Pligt

Pligt – har rødder i oldnordiske ord for […]

Pluralisme

Pluralisme – betyder i udgangspunktet bare mere af […]

Plutokrati

Plutokrati – se: Philantro-Capitalism

Politik

Politik – har sit udspring i den græske […]

Politiken-Fonden

Politiken-Fonden – (stiftet 1973) ejer halvdelen af JP/Politikens […]

Populisme

Populisme – (lat. folkelig) er betegnelsen for politiske […]

Position

Position – se: Rolle & Status

Poul Due Jensen’s Fond

Poul Due Jensen’s Fond – (stiftet 1995) har […]

Praksis

Praksis – (gr. handling) blev af de klassiske […]

Prestige

Prestige – (fr. blændværk) drejer sig om at […]

Princip

Princip – (lat. begyndelse) er en grundsætning, der […]

Principal-agent teori

Principal-agent teori – fra et teoretisk perspektiv udgør […]

Privat

Privat – (lat. adskilt fra resten) deler rødder […]

Privilegium

Privilegium – (lat. adskilt fra resten ved lov) […]

Profession

Profession – er som begreb indholdstomt og angiver […]

Professionalisering

Professionalisering – er en væsentlig samfundsmæssig tendens og […]

Professionalisme

Professionalisme – er som samfundsmæssig tendens baseret på […]

Profilering

Profilering – (lat. at tegne en linje) en […]

Profit

Profit – se: Non-Profit & Overskud

Projekt

Projekt – (lat. udkast) bruges ikke længere kun […]

Prostitution

Prostitution – (lat. at stille offentligt frem) har […]

Protest

Protest – se: Borgerinddragelse & Kritik

Public service

Public service – (eng. offentlig + ydelse) anvendes […]

Publikum

Publikum – har, på linje med det engelske […]

Pænhed

Pænhed – har formentlig samme rod som det […]