Radikalisme

Radikalisme – (lat. rod) har etymylogisk samme rod […]

Realdania

Realdania – (opr. 2000) er en almennyttig, erhvervsdrivende […]

Realisme

Realisme – er et omstridt begreb med vekslende […]

Redelighed

Redelighed – se: Ærlighed

Regulering

Regulering – har latinske rødder og betyder brug […]

Rekurs

Rekurs – se: Klage

Religion

Religion – ikke alene er der hyppigt strid […]

Repræsentation

Repræsentation – (lat. stedfortræder) drejer sig om at […]

Republikanisme

Republikanisme – (lat. styring af fælles anliggender) er […]

Reputation

Reputation – se: Rygte

Respekt

Respekt – (lat. at se tilbage) indebærer, at […]

Ret

Ret – er antagelig udgået fra det latinske […]

Retskaffenhed

Retskaffenhed – se: Ærlighed

Rigtighed

Rigtighed – se: Ret, Viden & Ærlighed

Risiko

Risiko – stammer fra italiensk og er blevet […]

Robert Bosch Stiftung

Robert Bosch Stiftung – (grl. 1964) ejer 92 […]

Rockefeller Foundation

Rockefeller Foundation – (grl. 1913) genopfandt den britiske […]

Rolle

Rolle – er i teatersammenhæng noget, en skuespiller […]

Rummelighed

Rummelighed – se: Pluralisme & Åbenhed

Rygte

Rygte – (ty. råb) er en form for […]