Saglighed

Saglighed – er  beslægtet med verbet ’at søge’, […]

Samfund

Samfund – (oldno. sammenkomst) kan i udgangspunktet dreje […]

Samtale

Samtale – se: Debat, Dialog, Diskurs & Kommunikation

Sandfærdighed

Sandfærdighed – se: Ærlighed

Sekularisering

Sekularisering – se: Religion & Viden

Selvregulering

Selvregulering – se: Autonomi, Fond & Marked

Shell Foundation

Shell Foundation – (grl. 1997) har blandt andet […]

Skat

Skat – har etymologisk uklar oprindelse, men stammer […]

Skæbne

Skæbne – se: Lykke

Skepsis

Skepsis – (gr. anskuelse) er et udtryk for […]

Smagsdommer

Smagsdommer – har ikke altid været et skældsord. […]

Smålighed

Smålighed – (oldnord. ubetydelig) bruges om ting af […]

Social

Social – (lat. forenet) kom som begreb til […]

Socialisme

Socialisme – i den marxistiske tradition betragtes det […]

Socialteknologi

Socialteknologi – er et forholdsvis nyt begreb, der […]

Solidaritet

Solidaritet – (lat. solid) vil i juridiske sammenhænge […]

Sparekassefonde

Sparekassefonde – er betegnelsen på finansielle foreninger, der […]

Sponsere

Sponsere – (lat. at forsikre) er kommet sent […]

Stakeholder

Stakeholder – er kommet til Danmark via USA […]

Stat

Stat – kan som begreb føres tilbage til […]

Status

Status – se: Rygte & Stat

Stedfortræder

Stedfortræder – se: Repræsentation

Stibo-Fonden

Stibo-Fonden – (stiftet 1965) hed indtil 2007 Aarhuus […]

Stichting INGKA

Stichting INGKA – (stiftet 1982) er en hollandsk […]

Stiftelse

Stiftelse – (ty. grundlag) – på engelsk: the […]

Strategi

Strategi – (gr. feltherrekunst) er via militærsproget vandret […]

Styring

Styring – se: Magtudøvelse, Kontrol & Politik

Subsidiaritet

Subsidiaritet – (lat. hjælp) kan ses som et […]

Sundhed

Sundhed – er en værdi, der optræder i […]

Sundhedsfremme

Sundhedsfremme – i form af forsøg på forebyggelse […]

Suverænitet

Suverænitet – (lat. ypperlighed) knyttes i moderne statsret […]

Sygdomsbekæmpelse

Sygdomsbekæmpelse – er et formål, der optræder hos […]

Sympati

Sympati –  (gr.: samfølelse) udspringer af en oplevelse […]

System

System – (gr. organiseret hele, sammensat af mange […]

Sædelighed

Sædelighed – tilhører overordnet den gruppe af ord, […]

Sædvane

Sædvane – se: Etos, Moral, Norm & Sædelighed