Velfærd

Velfærd – udgør det tredje led i de […]

Velgørenhed

Velgørenhed –  se: Filantropi & Velfærd

Velmenende

Velmenende – se: Filantropi, Hykleri & Velfærd

Velstand

Velstand –  se: Velfærd

Viden

Viden – har sin oprindelse i et oldnordisk […]

Vilje

Vilje –  stammer fra det oldnordiske verbum ’at […]

Vilkårlighed

Vilkår(lighed) – vilkår er sammensat af gamle ord […]

Virkelighed

Virkelighed – kan ikke uden videre bruges som […]

Virksomhed

Virksomhed – verbet ’at virke’ er beslægtet med […]

Vision

Vision – stammer fra det latinske verbum for […]

Voluntarisme

Voluntarisme – (lat. vilje) er en filosofisk retning, […]

Værdi

Værdi – stammer fra et gammelt nordisk ord […]

Værdiskabelse

Værdiskabelse – jord, arbejde og kapital kan alle […]

Væsen

Væsen – er indholdsmæssigt beslægtet med lat. essentia, […]