• Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Aarhus Stiftstidendes Fond

Aarhus Stiftstidendes Fond – (stiftet 1972) var frem til 2000 eneejer af Aarhus Stiftstidende. Fra slutningen af 1990’erne kom avisen i stadigt større økonomiske problemer, og fonden besluttede at sælge aktiemajoriteten til Berlingske Officin. Fondens formål er at fremme den liberale presse i Danmark. Fonden støtter journalistisk udvikling med relativt store bevillinger.