• Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitets Forskningsfond – (stiftet 1944) er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at støtte forskning ved Aarhus Universitet finansieret ved aktiekapitalen i kemikalievirksomheden Cheminova A/S. Forskningsfonden er en selvstændig juridisk enhed. Det er dog forskellige instanser på universitetet, der udpeger bestyrelsesmedlemmerne for fonden. Der bliver årligt uddelt et tocifret millionbeløb.

Se også: www.auff.au.dk