• Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Aase og Ejnar Danielsens Fond – (stiftet 1975) ejer et af Danmarks største ejendomsinvesteringsselskaber, DADES. Fondens formål er – ud over hensyn til virksomhedens og familiens tarv – at støtte forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt at yde støtte til byggeforskning. Fonden uddeler cirka 20 millioner kr. årligt – hovedsageligt i Danmark.

Se også: www.danielsensfond.dk