• Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Andelsboligforeninger

Andelsboligforeninger er organisationer i gråzonen mellem marked og civilsamfund. Her er hverken tale om en ejer- eller en lejebolig, men om indirekte ejendomsret. Det er fællesskabet, andelsboligforeningen, der ejer den faste ejendom, mens medlemmerne alene ”ejer” en andel af fællesskabets formue. Se også: Boligorganisationer.