• Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Ansvar

Ansvar (eng. answer og ty. Antwort) betyder egentlig mod-tale, gen-svar. Det drejer sig altså oprindelig om at give svar på spørgsmål, herunder beskyldninger, og i bredere forstand om at redegøre for, hvad man har foretaget sig i en sag; og endnu bredere: at gøre rede for noget. Det kan også betyde at aflægge regnskab. I dele af den aktuelle samfundsdebat erstattes ordet hyppigt af det engelske accountability, som imidlertid ikke rummer den brede, og ikke alene tilbageskuende, men også fremadrettede betydning, der ligger i have et ansvarsområde. Sidstnævnte værdi genfindes i mange fondes mission-statements – uden at det dog står ganske klart, hvem fondene er ansvarlige overfor.  Se også: Etos & Pligt.