• Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Arbejdsløshedskasser

Arbejdsløshedskasser er foreninger af personer, der har sluttet sig sammen med det formål at sikre sig økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning er henlagt til denne organisationsform i gråzonen mellem stat, marked og civilsamfund. Der findes i Danmark 33 statsanerkendte a-kasser, hvoraf de fleste stadig er nært knyttet til fagbevægelsen. Se også: Forsikring & Gensidighed.