• Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Autonomi

Autonomi (gr. selv + styre) forveksles let med autarki, der betyder selvforsyning, som let slår over i selvtilstrækkelighed, og som kan henvise til enevældig styrelse uden hensyn til almennytte. Autonomi rummer dog ikke i udgangspunktet denne form for tøjlesløshed, men snarere friheden til at styre (egne og) fælles anliggender i dialog med ligestillede. Se også: Autoritet, Frihed, Lighed & Suverænitet.