• Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Kapital

Kapital – har på latin samme rod som kapitel, kaptajn og kaput. K kan henvise til hovedet på en søjle og til store bogtaver, men bruges i dag ofte om noget, der – rigtigt anbragt – kan give afkast til K-ejeren. Kapitalistiske samfund er baseret på akkumulation af kapital: dele af afkastet føres tilbage til kapitalen, som derved vokser og i næste runde kan give et større afkast. Afkastet kan udbetales som overskud til aktionærer, beskattes og/eller anvendes til almennyttige formål.

Den franske sociolog Pierre Boudieu anvendte K mere alment som metafor for sociale relationer, for eksempel kulturel K (se: dannelse), social K (se: netværk). Bourdieu satte dermed ord på en udbredt tænkemåde, en K-logik, der for eksempel også genfindes i synet på filantropi som investering – ikke som betingelsesløs godgørenhed. Vi kan i øvrigt alle begå K-forbrydelser og K-brølere, men det falder langt fra altid inden for K-logikkens rammer.

Se også: Penge