• Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Klage

Klage – er etymologisk beslægtet med gode gamle danske ord som klynken, jamren og hylen. Juridisk tales i stedet om rekurs, der kan tjene til beskyttelse mod vilkårlighed, magtmisbrug og krænkelse af rettigheder i relation til stat og marked. Medmindre man vil gå den besværlige vej via domstolene (civilt søgsmål), er der derimod ikke formaliseret rekurs i civilsamfundet, for eksempel  i forbindelse med et afslag på støtte af filantropisk art. Private fonde og frivillige foreninger er gennemgående overladt til styring og regulering af uformel karakter, blandt andet i form af selvdefinerede normer for quorum, ærlighed og åbenhed. I den forbindelse har demonstrationer og rygtespredning med journalistisk mellemkomst sin mission som K-mulighed.

Se også: CSR & Etik