• Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Knud Højgaards Fond

Knud Højgaards Fond – (stiftet 1944) ejer lidt over halvdelen af aktierne i entreprenørfirmaet MT Højgaard A/S. Fundatsen forpligter fonden til at eje aktier, der repræsenterer flertallet af stemmerne i virksomheden, men giver derudover ganske vide rammer for fusioner og andre grundlæggende strukturændringer i firmaet. Fondens almennyttige uddelinger har den danske ungdoms dygtiggørelse og uddannelse som hovedformål. Blandt Knud Højgaards Fonds største uddelinger er dets bidrag til det nye Danmarks akvarium, Den Blå Planet, i Kastrup.

Se også: www.khf.dk