• Porcelænshaven 1, 1. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Nyheder


Konference – Socialt & Økonomisk

0 Uncategorized

CBS Center for Civilsamfundsstudier inviterer kommuner og virksomheder, der ansætter udsatte, til konference i Kolding onsdag den 11. april 2018:

Socialt & Økonomisk
Kommunale rammer om virksomheder
der ansætter udsatte

Program for dagen:
09:30   Ankomst & registrering

10:00   Velkomst ved borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune

10:15   ”Et sorgfrit Udkomme og timelig Velvære”: Forskning om dansk socialøkonomi.

Oplæg ved professor Anker Brink Lund, CBS Center for Civilsamfundsstudier

11:00   Første panel: Fungerer de kommunale beskæftigelsesafdelinger optimalt?

12:00   Frokost & refleksion

13:00   Andet panel: Mangler der helhedsforståelse i indkøbsafdelingerne?

14:00   Networking & kaffe

14:30:  Tredje panel: Er socialøkonomisk virksomhed konkurrenceforvridende?

15:30: Afrunding ved direktør Gurli Martinussen, TrygFonden

15:45   Snak & snacks

17:00   Tak for i dag

Konferencen afholdes på IBC Innovationsfabrikken, International Business College, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. De særligt indbudte deltagere omfatter repræsentanter fra kommunale beskæftigelsesafdelinger, erhvervsafdelinger og indkøbsafdelinger samt repræsentanter fra socialt ansvarlige virksomheder, der ansætter udsatte.

Deltagelse i konferencen er gratis for repræsentanter fra kommuner og virksomheder, der ansætter udsatte. Men da der er begrænset plads, er tilmelding nødvendig: Send en e-mail med navn, virksomhed, kommune og adresse til kp.dbp@cbs.dk

Leave a comment