Civile stemmer – Syv samtaler fra foreningsdanmark

Gitte Meyer

Syv samtaler med meget forskellige repræsentanter for foreningsdanmark. Formålet med samtalerne er at bidrage til grundlagsovervejelser, som dagligdagen ofte er for travl til: Hvad står foreningerne for, hvor kommer de fra, og hvor er de på vej hen? Tænker de om sig selv som frivillige? Befatter de sig med almennytte, filantropi, repræsentation af interesser – eller? Det er også et formål at blive klogere gennem den udveksling mellem standpunkter, som udgør en samtale. Det kan føre til nye spørgsmål såsom: Hvor forpligtende skal deltagelse i foreningsliv være? Hvor vigtigt er fysisk samvær? Hvilke formaliteter kan hæmme eller fremme den aktive deltagelse? Og hvad kan professionalisering betyde for den frie aktivitet?

Udgivet den: 10/02/2017 af Møller-127 sider.
Køb bogen her

Lykkens kontrollanter

Gitte Meyer

Lykkens kontrollanter undersøger og drøfter, hvad der sker, når almene, åbne og tolkbare begreber som lykke og trivsel låses fast i definitioner, der kan gøre dem egnede til målinger. Og hvordan den videnskabelige verden kan forvalte sit medansvar for denne udvikling, som truer væsentlige samfundsdiskussioner med at blive kvalt i lykke-dogmatik – og kan gøre livet surt for mange.

Udgivet den: 01/12/2016 af Djøf Forlag-153 sider.
Køb bogen her

Dansk Fondshistorie

Anker Brink Lund og Christian Edelvold Berg

Bogen vurderer selvejende institutioners virke og omfatter analyser i perioden 1901-2015 med særligt henblik på kulturelle og videnskabelige formål.

Udgivet den: 01/09/2016 af Djøf Forlag-252 sider.
Køb bogen her

Mangfoldighed i dansk dagspresse

Anker Brink Lund

På grundlag af indholdsanalyser af Berlingske, Jyllands-Posten, Politiken, Ekstra Bladet og BT følger bogen dansk dagbladsudvikling fra polariseret partipresse frem mod nutidens segmenterede nyhedsmedier på papir og web. Slutresultatet betegnes som centrifugeret publicistik, hvor en blød kerne af fællesstof stilles gratis til rådighed for alle og enhver, hvorimod stadig færre er villige til at betale for mere raffineret avisindhold.

Samtidig er antallet af fastansatte journalister og konkurrerende udgivere blevet reduceret, selvom statsmagten yder offentlig støtte til danske dagblade på over en milliard kroner årligt. På den baggrund lægges op til debat om dagspressens aktuelle ejerforhold, indholdsmangfoldighed og betydning for meningsdannelsen.

Anker Brink Lund er dr.phil. og professor ved Copenhagen Business School, hvor han leder Center for Civilsamfundsstudier, der gennemfører samfundsvidenskabelige analyser af nyhedsmedier og andre virksomheder med almennyttig værdiskabelse som formål.

Udgivet den: 07/03/2013 af Møller-118 sider.
Køb bogen her

Civilsamfundets ABC

Anker Brink Lund og Gitte Meyer

Gennem 32 essays giver professor Anker Brink Lund og ph.d. Gitte Meyer en sagligt oplysende - og en smule polemisk - analyse af den rolle filantropiske fonde og foreninger spiller i civilsamfundet. De lægger kort sagt op til offentlig samtale om det overordnede spørgsmål: Hvad kan gode kræfter uden for stat og marked gøre for Danmark, og hvordan bør det foregå, så det reelt bliver til gavn for almenvelllet?

Udgivet den: 12/10/2011 af Møller-176 sider.
Køb bogen her