• Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Civile stemmer – Syv samtaler fra foreningsdanmark

Gitte Meyer

Syv samtaler med meget forskellige repræsentanter for foreningsdanmark.

Formålet med samtalerne er at bidrage til grundlagsovervejelser, som dagligdagen ofte er for travl til: Hvad står foreningerne for, hvor kommer de fra, og hvor er de på vej hen? Tænker de om sig selv som frivillige? Befatter de sig med almennytte, filantropi, repræsentation af interesser – eller? Det er også et formål at blive klogere gennem den udveksling mellem standpunkter, som udgør en samtale. Det kan føre til nye spørgsmål såsom: Hvor forpligtende skal deltagelse i foreningsliv være? Hvor vigtigt er fysisk samvær? Hvilke formaliteter kan hæmme eller fremme den aktive deltagelse? Og hvad kan professionalisering betyde for den frie aktivitet?

Den første samtale er med Signe Bo, tidligere formand for Dansk Ungdoms Fællesråd. Derefter følger Nadja Pass fra Borgerlyst, Per Paludan Hansen fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, Evald Krog, tidligere formand for Muskelsvindfonden, Paul Natorp og Kristin Birkeland fra Sager der Samler og Lisbeth Trinskjær og Jakob Mejlhede fra Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Den syvende og sidste samtale er med Jakob Lange fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse.

Udgivet den: 10/02/2017 af Møller-127 sider.
Køb bogen her