• Porcelænshaven 1, 1. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Socialøkonomisk virksomhed

CBS Center for Civilsamfundsstudier er i gang med en omfattende spørgeskemaundersøgelse, hvor både kommuner og socialøkonomiske virksomheder bliver spurgt om udfordringer og muligheder i de nuværende rammevilkår for virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar.
Antallet af sådanne iværksættere er stigende, og i gennemgangen af eksisterende forskning på området, står det klart, at der er særligt store potentialer i tættere samarbejde mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder, når det gælder integration af udsatte borgere på arbejdsmarkedet.

Nogle kommuner udviser større interesse i socialøkonomisk virksomhed end andre, bl.a. ved at udarbejde almene strategier eller specifikke politikker rettet mod fremme af socialøkonomisk virksomhed. I praksis foregår samspillet mellem kommune og virksomhed gennem flere kanaler, f.eks. jobcentre, indkøbsafdelinger og erhvervskontorer. Den begrænsede ensartethed og koordination kan være en styrke, men også give anledning til fordomme, mistillid og ubegrundede påstande. Sigtet med spørgeskemaundersøgelsen er derfor også at bidrage kritisk og konstruktivt til at gøre debatten om rammevilkår for socialøkonomisk virksomhed mere fakta-baseret.

Projektet munder ud i en rapport, der præsenteres på en konference i foråret 2018

Spørgsmål om spørgeskemaundersøgelsen kan rettes til professor, dr.phil. Anker Brink Lund via email: abl.dbp@cbs.dk