• Porcelænshaven 18A, 2. sal, 2200 Frederiksberg

  • +4538153599

  • kp.dbp@cbs.dk

Nyheder


Fonde i Ungarn

0 Uncategorized

Denne uges poster sætter fokus på Ungarn, hvor fonde spiller en helt særlig rolle i samfundet. Stort set alle institutioner, vi herhjemme forbinder med statsstøtte og offentligt tilskud, bliver i Ungarn støttet af de såkaldte ”satellit-stiftelser”, der støtter alt fra skoler, universiteter til museer. Posteren peger på flere historiske traditioner der kan have en indflydelse i denne sammenhæng, ligesom den opridser hvilke andre funktioner fonde udfylder i det Ungarske samfund.

Eva Kuti er professor ved Budapest College of Management og har blandt andet forsket i samspillet mellem civilsamfundet, staten og erhvervsmæssig ansvarlighed (CSR).

Den 12. juli 2017 afholdt Center for Civilsamfundsstudier i samarbejde med Carlsberg Academy en posterkonference med overskriften ’The Societal Significance of European Foundations’. En række europæiske forskere formidlede deres resultater ved hjælp af forskningsbaserede posters udviklet til lejligheden.

Leave a comment